CMAS

Dünya Su Altı Konferadasyonu, dünyadaki tüm su altı organizasyonlarını aynı çatı altında toplamak amacıyla 1959 ylında Monako’da kurulmuş olan bir konfederasyondur.

CMAS su sporlarını hobi olarak yapanlara yönelik gönüllü bir organizasyon olduğundan açtığı kurslar, pratik dışında teorik olarak ağır geçen (kapsamı fizik, anatomi ve teknoloji olan) dersler içerir.Bu kurum dünyadaki dalış eğitimi ve dalış aktivitesi standartlarını belirleyen amatör bir otorite konumundadır. Bazı ülkelerin sualtı federasyonları CMASa bağlıdır.

Örneğin Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) bu konfederasyondan aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye’de dalış eğitimlerini ve dalış aktivitelerini düzenler. Bu yüzden CMASın adı genellikle TSSF ile birlikte anılır ve CMAS / TSSF ifadesi kullanılır.

Dalıcı Eğitim Programı
TSSF Bir yıldız dalıcı eğitim programı teorik ve pratik eğitim başlıkları altında toplanır. Teorik eğitimler dalıcının dalış ile ilgili teorik bilgi kazanmasını, pratik eğitimler de bu bilgileri pratik uygulamalara aktarabilmesini amaçlar. Teorik eğitimler 12 dersten ve eğitmenin tercihine bırakılmış ek bir dersten oluşur.

Dalıcı Eğitim Programı
Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Açık deniz dalış deneyimi olan ve yanında en az iki yıldız dalıcı ile birlikte en çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. 18 yaşından küçükler ancak yanlarında bir üç yıldız dalıcı ile 24 mt.ye kadar dalış yapabilirler. Dalış eğitmeni eşliğinde eğitim amacıyla en çok 42 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. Gece dalışı yapabilir.

Dalıcı Eğitim Programı
Federasyona bağlı bir dalış kuruluğundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Her düzeyde dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyimi olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir. Görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir, yaptırabilir. Dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.

Dalış Eğitmeni Programı
Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Federasyondan yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak koşulu ile bir yıldız ve iki yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye, başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Öğrencilere Federasyon eğitim dizgesine uygun eğitimi en iyi biçimde vermekle yükümlüdür. Havuzda ve denizde 5 metreye kadar tanıtım dalışı yaptırabilir.

Dalış Eğitmeni Programı
Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Bir yıldız dalış eğitmenin yetkilerine ek olarak, bir dalış kuruluşu kurabilir. Üç yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye ve başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Uzman dalıcı eğitmeni eğitimine katılabilir, belge aldıktan sonra uzman dalıcı eğitimi verebilir. Federasyonca düzenlenen rehber dalıcı eğitimlerinde görev alabilir. Federasyon adına dalış kuruluşlarını denetlemek üzere görevlendirilebilir.

Uzman Dalıcı:
Federasyonun eğitim dizgesinde yer alan ve uzmanlık gerektiren konuda yetkili dalış kuruluşlarınca yapılan eğitimi başarmış ve uzman dalıcı belgesi olan dalıcıdır.

Rehber Dalıcı:
Federasyonun düzenlediği rehber dalıcı eğitimine katılarak belge almış olmalıdır. En az üç yıldız dalıcı belgesine sahip olup Federasyonun rehber dalıcı eğitimini başarı ile bitirmiş dalıcılardır. Yetkili bir dalış kuruluşuna kayıtlı olarak karasularımızda dalış yapabilmeleri için yerli ve yabancı uyruklu dalıcılara, teknede ya da kıyıda dalış kuruluşu adına önderlik ve gözetmenlik yapar.

Uzman Dalıcı Eğitmeni:
En az iki yıldız dalış eğitmeni belgesine sahip olup Federasyonun uzman dalıcı eğitmeni belgesini almış olan dalıcılardır. Uzman dalıcı eğitmeninin yetki ve sorumlulukları Federasyonca hazırlanan yönerge ile belirlenir.

Detaylı bilgi için; 0 212 351 96 96 numaralı hattımızı aramanız yeterlidir.

Duyurular

TÜMÜ

Detaylı Bilgi Formu